Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków – MŁODZI ZAWODOWI

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, że wyniki obrad zostaną opublikowane ok. godziny 20:00 26 czerwca 2016r. (niedziela).

 

Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków – MŁODZI ZAWODOWI
Skip to content