UMOWY DOTACYJNE

INFORMUJEMY, iż z wszystkimi osobami rekomendowanymi do dofinansowania zawarto umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy o wsparcie pomostowe podstawowe

UMOWY DOTACYJNE
Skip to content