Month: Listopad 2016

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składanego do Fundacji istnieje możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13

Skip to content