PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo

W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składanego do Fundacji istnieje możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu), składanego do Fundacji.

Fundacja wydaje opinię co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku pospisuje się Umowę o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Terminy składania wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego zostaną podane w połowie grudnia 2016r.

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
Skip to content