Month: luty 2017

Zmiany formularzy rekrutacyjnych

27.02.2017 Uwaga! Nastąpiły zmiany następujących formularzy do projektu „Pracuję u siebie”: 1. Oświadczenie kwalifikowalności kandydata, 2. Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika projektu, 3. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego, 4. Umowa na otrzymanie dotacji, 5. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, 6. Aneks

Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie”

15.02.2017 Uwaga! Wkrótce rusza rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie”.  W zakładce Do pobrania dostępny jest Formularz rekrutacyjny, który muszą wypełnić wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu w terminie 03.03.2017 – 17.03.2017 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu Formularza). Serdecznie zapraszamy

Skip to content