Zmiany w projekcie – rozszerzenie grupy docelowej

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Od lipca 2017 w projekcie będą mogli wziąć  udział osby z następujących powiatów:  wałbrzyskiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego i lwóweckiego.

W związku z powyższym stworzono możliwość składania wszelkich dokumentów (w tym również formularzy rekrutacyjnych), również w biurze głównym fundacji.

Ponadto w związku z planowanym zwiększeniem wartości projektu okres realizacji projektu wydłuża się do 31.08.2018.

W zakładce do pobrania zamieszczono zaktualizowane regulaminy.

Zmiany w projekcie – rozszerzenie grupy docelowej
Skip to content