Prosimy o cierpliwość!!! W dalszym ciągu brak zatwierdzenia przez WUP.

10.01.2018

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź o zatwierdzeniu lity rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Prosimy o cierpliwość!!! W dalszym ciągu brak zatwierdzenia przez WUP.
Skip to content