Month: czerwiec 2018

Planowany harmonogram projektu -poprawa

We wcześniejszy harmonogram wkradł się błąd. Poniżej poprawiony harmonogram: Etap szkoleniowo doradczy 6.07.2018 – 03.08.2018 – w tym czasie piszą już państwo biznesplany, które finalnie zaakceptuje doradca. Składnie wniosków o przyznanie dotacji (wraz z biznesplanem)- do 06.08.2018 Obrady Komisji Oceny

zmiany w regulaminie

Informujemy, że na stronie dostępny jest zaktualizowany regulamin oraz załącznik 11 do Regulaminu. Zmiana dotyczyła doprecyzowania zapisów oraz wprowadzenia dla uczestników projektu możliwości  przesunięć środków finansowych między poszczególnymi pozycjami Planu inwestycyjnego (Biznesplan, Pkt. 4.1 Wniosku o przyznanie środków na rozwój

Skip to content