Wydłużenie okresu realizacji projektu

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, że  okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2018.

W zakładce do pobrania zamieszczono zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. Zmianie uległ jedynie zapis dotyczący okresu realizacji, tj. par. 2 ust. 5.

Wydłużenie okresu realizacji projektu
Skip to content