Termin pracy biura projektu ,,Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia”