Month: Marzec 2020

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty świadczenia usług Identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu w tym m.in. stworzenie Indywidualnego Planu Działania – IPD w ramach projektu: Aktywizacja, praca, satysfakcja! ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/0117/2020/Doradca IPD Rozeznanie rynku – zapytanie IPD

Skip to content