Month: grudzień 2021

Lista rankingowa kandydatów do projektu

Informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach uzupełnienia rekrutacji. Osoby z wynikiem pozytywnym zakwalifikowały się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie

Skip to content