Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Termin składania biznesplanów

Informujemy, że od 11.02.2020 r. do 21.02.2022 uczestnicy projekty będą mogli składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Biznesplany wraz z załącznikami znajdują się na stronie projektu

Lista rankingowa kandydatów do projektu

Informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach uzupełnienia rekrutacji. Osoby z wynikiem pozytywnym zakwalifikowały się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie

Skip to content