Pracuję u siebie (woj. opolskie)

UWAGA!! Zmiana Regulaminu przyznawania środków

01.03.2018 UWAGA!! Nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na  rozwój przedsiębiorczości. Najnowsza wersja regulaminu dostępna jest w zakładce Do pobrania. Zmiana polega na dodaniu dodatkowej kategorii poręczyciela: Rolnika (posiadającego min. 15 ha ziemi).

Lista rankingowa KOW po odwołaniach

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji po odwołaniach w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Skip to content