Aktualności

maj 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2-02-0207/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2-02-0207/18

Zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „IC3 Spark” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Praca Satysfakcja Sukces”, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00 dla Uczestników projektu, którymi są osoby z obszaru województwa dolnośląskiego od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-8.2-02-0207-18

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-8.2-02-0207-18

październik 2017
godziny pracy biura

W dniach 30- 31.10.2017 fundacja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

sierpień 2017
godziny pracy biura

W związku trwającą kontrolą czwartek (17.08.2017) biuro we Wrocławiu przy ul.Bujwida34a będzie nieczynne. Natomiast w piątek biuro będzie czynne do 15.00.  Za utrudnienia przepraszamy.

godziny pracy biura przy ul.Bujwida 34a/4

Uwaga! W dniu 10 i 11.08.2017  biuro Fundacji we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34a/4 czynne będzie od godziny 12.00., natomiast w dniu 14.08.2017 biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

under conctruction

Skip to content