Aktualności

maj 2018
Nieczynne biuro we Wrocławiu

Informujemy, że w dniach 30.05-01.06.2018 biuro we Wrocławiu będzie nieczynne.

kwiecień 2018
Biuro fundacji nieczynne na majówkę.

Informujemy, że  w dniach 30.04 – 06.05.2018 fundacja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

październik 2017
godziny pracy biura

W dniach 30- 31.10.2017 fundacja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

sierpień 2017
godziny pracy biura

W związku trwającą kontrolą czwartek (17.08.2017) biuro we Wrocławiu przy ul.Bujwida34a będzie nieczynne. Natomiast w piątek biuro będzie czynne do 15.00.  Za utrudnienia przepraszamy.

godziny pracy biura przy ul.Bujwida 34a/4

Uwaga! W dniu 10 i 11.08.2017  biuro Fundacji we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34a/4 czynne będzie od godziny 12.00., natomiast w dniu 14.08.2017 biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

maj 2017
Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo poniżej Wyniki Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status zakwalifikowano do dofinansowania mogą już zakładać działalność oraz konto bankowe. Gdy założą już Państwo działalność  oraz konto można przyjść na podpisanie umowy o dofinansowanie. Szczegóły odnośnie podpisywania umowy oraz wypełniania i składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostaną Państwu, wkrótce przesłane  mailem.

 

Lista rankingowa: Wyniki KOW – II tura

kwiecień 2017
Termin składania biznesplanów!!!

Fundacja Conceptus ogłasza, że do 28 kwietnia 2017 w ramach projektu „Własny biznes –praca i satysfakcja” będzie można składać Wioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tzw. Biznesplany, które stanowią załącznik 6  do Regulaminu. Wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres biura projektu: ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura projektu!

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, w raz z wymaganymi  załącznikami. Szczegółowe informacje zostaną do Państwa przesłane mailem.

 

marzec 2017
Wyniki II tury rekrutacji do projektu (naprawiono problem z plikiem)

Poniżej znajdują się wyniki II tury rekrutacji do projektu. O decyzji komisji rekrutacyjnej zostaną Państwo poinformowani również telefonicznie. Wkrótce zostanie ustalony harmonogram etapu szkoleniowo-doradczego przygotowującego Państwa do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Prosimy o odbieranie telefonów i wiadomości e-mail oraz monitorowanie strony internetowej projektu. Poniżej plik do pobrania:

     lista rankingowa kandydatów do projektu

luty 2017
Wydłużenie okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu „Własny biznes- praca i satysfakcja” będzie można składać do 28.02.2017.

II tura – nabór formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że rusza druga tura rekrutacji do projektu  „Własny biznes –praca i satysfakcja”. Formularze rekrutacyjne  będzie można składać do projektu (ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław)  w okresie 06.02.2017 –  20.02.2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura projektu.Formularze rekrutacyjne do projektu i pozostałe dokumenty dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania. Więcej informacji w dziale Rekrutacja.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem projektu: 531-397-379

grudzień 2016
Wyniki KOW

Szanowni Państwo poniżej Wyniki Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status zakwalifikowano do dofinansowania mogą już zakładać działalność i przygotowywać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego zgodnie z informacjami przesłanymi mailem w dniu 14.12.2016.

Podpisywanie umów odbędzie się w  Wałbrzychu w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym znajdującym sie  przy spółdzielni mieszkaniowej „Podzamcze”, al. Podwale 1.

Termin podpisywania umów:
19.12.2016 – w godzinach 13.30 – 17.00
20-21.2016 – w godzinach 10.00-17.00

Lista rankingowa: wyniki-kow

listopad 2016
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu – aktualizacja

Poniżej znajduje się lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu Własny biznes – praca i satysfakcja

Lista osób zakwalifikowanych

Wyniki oceny merytorycznej formularzy zgloszeniowych

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac komisji rekrutacyjnej w zakresie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, wszyscy chętni dostali się do następnego etapu- tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.  Poniżej lista rankingowa ułożona według malejącej liczby punktów:

Lista rankingowa

 

Wydłużenie okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu „Własny biznes- praca i satysfakcja” będzie można składać do 18.11.2016r.

październik 2016
Rekrutacja do projektu „Własny biznes –praca i satysfakcja”

21.10.2016

Fundacja Conceptus ogłasza, że od 8 listopada do 18 listopada 2016 r. będzie można składać Formularze rekrutacyjne do projektu „Własny biznes –praca i satysfakcja”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura projektu. Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania. Więcej informacji w dziale Rekrutacja

Skip to content