Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Projekt pt. Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Numer identyfikacyjny: POWR.01.02.01-02-0016/20

Projekt Dotacja – skuteczna aktywizacja! realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Conceptus

Bujwida 34a/4

50-368 Wrocław

 

Okres realizacji:

od: 2021-05-01 do: 2022-11-30

Całkowity koszt projektu

2 052 498,00 PLN

Skip to content