Aktualności

czerwiec 2022
Nieczynne biuro fundacji

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 (piątek) biuro Fundacji będzie nieczynne.

kwiecień 2022
Informujemy, iż w dniu 02.05.2022 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim udanego długiego weekendu majowego !

Aktualizacja list rankingowych – omyłka pisarska

Informujemy, że listy rankingowe do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”, nr POWR.01.02.01-02-0016/20 w ramach dodatkowego naboru do projektu, zamieszczone na stronie w dniu 10.01.2022, zawierały omyłkę pisarską w  indywidualnych numerach identyfikacyjnych, w zakresie ostatniej cyfry numeru. Wszystkie numery powinny kończyć się cyfrą 1 lub literą K. Numery zakończone na literę K, podane zostały prawidłowo, natomiast pozostałe numery omyłkowo kończyły się na losowe cyfry. Omyłka nie wpłynęła na miejsce kandydatów na liście, a pierwszy numer identyfikujący daną osobę jest prawidłowy. Poniżej zamieszczamy poprawione listy rankingowe.

Lista ostateczna nr II – aktualizacja 02.04.2022

marzec 2022
Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego można składać do 11.03.2022. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

luty 2022
Termin składania biznesplanów

Informujemy, że od 11.02.2020 r. do 21.02.2022 uczestnicy projekty będą mogli składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Biznesplany wraz z załącznikami znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Biznesplany należy składać wraz z wymaganymi załącznikami! Biznesplany powinny być zaparafowane na każdej stronie.

styczeń 2022
Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Poniżej zamieszamy Listy rankingowe do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”, nr POWR.01.02.01-02-0016/20 w ramach dodatkowego naboru do projektu.

Lista ostateczna nr II

grudzień 2021
Lista rankingowa kandydatów do projektu

Informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach uzupełnienia rekrutacji. Osoby z wynikiem pozytywnym zakwalifikowały się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową:
Lista rankingowa II

Informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

Dodatkowe przedłużenie rekrutacji do projektu

W związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, informujemy, że rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” została dodatkowo przedłużona do dnia 15.12.2021 r.

listopad 2021
UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Dnia 26.11.2021 informujemy, że rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” została przedłużona do dnia 10.12.2021 r.

 

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla I tury naboru – projekt „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Dnia 26.11.2021 Fundacja Conceptus ogłasza, że od 13 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. w ramach projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” będzie można składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, które stanowią załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami !!!

Rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć do biura projektu Formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce do pobrania. Formularze można składać do  26.11.2021. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaconceptus.pl, tel. 795 95 93 91.

Termin składania biznesplanów – projekt „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Dnia 15.11.2021 Fundacja Conceptus ogłasza, że od 29.11.2021 do 01.12.2021 w ramach projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” będzie można składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Biznesplany znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Biznesplany należy składać wraz z wymaganymi załącznikami !!!

październik 2021
Rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Dnia 20.10.2021 r. Fundacja Conceptus informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” odbędzie się w terminie od 03.11.2021 do 26.11.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 49 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 26 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaconceptus.pl, tel. 795 959 391.

wrzesień 2021
Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę:

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów

Aktualizacja 02.10.2021

Informujemy, że plik zamieszony powyżej został zaktualizowany dniu 02.10.2021, wcześniej omyłkowo zamieszczono na stronie roboczą wersją listy z błędem rachunkowym oraz brakiem ! w tytule projektu. Aktualizacji nie wypływa na status kandydatów, jeśli chodzi o zakwalifikowanie się do projektu.

Lista rankingowa kandydatów do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”, wszyscy chętni dostali się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową

Lista rankingowa kandydatów do projektu

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „ Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” została przedłużona do dnia 10.09.2021 r.

sierpień 2021
UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „ Dotacja – skuteczna aktywizacja!” 

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” została przedłużona do dnia 03.09.2021 r.

lipiec 2021
Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych

Poniżej zamieszczamy Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Instrukcja składania dokumentów rekrutacyjnych

Rekrutacja do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!”

Dnia 20.07.2021r. Fundacja Conceptus informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja – skuteczna aktywizacja!” odbędzie się w terminie od 02.08.2021 do 20.08.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 68 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 45 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaconceptus.pl, tel. 795 959 391.

Skip to content