Projekt MŁODZI ZAWODOWI rozpoczął się!

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Projekt MŁODZI ZAWODOWI rozpoczął się! Niebawem na stronie pojawią się informacje dotyczące okresów rekrutacyjnych oraz zostaną zamieszczone formularze rekrutacyjne wraz z Regulaminem projektu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Projekt MŁODZI ZAWODOWI rozpoczął się!
Skip to content