Godziny otwarcia biura proejktu

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, że w dniach 02-03.05.2016r.  biuro projektu „Aktywizacja dla młodych”będzie nieczynne.

Godziny otwarcia biura proejktu
Skip to content