Godziny otwarcia biura projektu

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

W środę 18.05.2016r. biuro projektu otwarte będzie w godzinach 16-19.

Godziny otwarcia biura projektu
Skip to content