Harmonogram wsparcia

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, że w poniedziałek 23.05 w godzinach 8.00-19.00 będzie realizowane indywidualne doradztwo zawodowe (w tym IPD) dla uczestników projektu. Kadra projektu skontaktuje się z uczestnikami projektu w celu ustalenia szczegółów dotyczących godzin poszczególnych spotkań.

Jednocześnie informujemy, że w aktualnościach dotyczących projektu „Aktywizacja dla młodych” będzie dostępny do pobrania harmonogram wsparcia, który będzie na bieżąco aktualizowany.

Harmonogram do pobrania: Harmonogram-udzielania-wsparcia-w-projekcie.xlsx

Harmonogram wsparcia
Skip to content