Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

W zakładce  do pobrania znajdują się zaktualizowane wersję dokumentów rekrutacyjnych (w tym Formularza rekrutacyjnego oraz Formularza zgłoszeniowego DG).

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych
Skip to content