Lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego w ramach wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej.

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego w ramach wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej. Zgodnie z harmonogramem pierwsze szkolenie dla osób zakwalifikowanych rozpocznie się 07.06.2016 o godzinie 9.00.,Mieroszów ul. Tkacka 3b.

Lp.nr.ew.suma punktów
1AdM/2016/JP-1336
2AdM/2016/KK-1834
3AdM/2016/DS-433
4AdM/2016/ŁL-732,5
5AdM/2016/KH-1631,5
6AdM/2016/MSz-1 30,5
7AdM/2016/JP-1430
8AdM/2016/EU-1028
9AdM/2016/EL-2 27,5
10AdM/2016/PP-927,5

Lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego w ramach wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej.
Skip to content