Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – MŁODZI ZAWODOWI

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, iż wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie! GRATULUJEMY!!!

L.P. Numer Wniosku Oceniający 1 Oceniający 2 SUMA/ŚREDNIA WYNIK
1 1/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 94 82 88 uzyskanie dofinansowania
2 2/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 92 94 93 uzyskanie dofinansowania
3 3/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 72 81 76,5 uzyskanie dofinansowania
4 4/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 77 78 77,5 uzyskanie dofinansowania
5 5/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 81 80 80,5 uzyskanie dofinansowania
6 6/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 78 77 77,5 uzyskanie dofinansowania
7 7/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 97 94 95,5 uzyskanie dofinansowania
8 8/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 84 81 82,5 uzyskanie dofinansowania
9 9/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 86 80 83 uzyskanie dofinansowania
10 10/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 77 74 75,5 uzyskanie dofinansowania
Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – MŁODZI ZAWODOWI
Skip to content