Wyniki II tury rekrutacji do projektu (naprawiono problem z plikiem)

Poniżej znajdują się wyniki II tury rekrutacji do projektu. O decyzji komisji rekrutacyjnej zostaną Państwo poinformowani również telefonicznie. Wkrótce zostanie ustalony harmonogram etapu szkoleniowo-doradczego przygotowującego Państwa do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Prosimy o odbieranie telefonów i wiadomości e-mail oraz monitorowanie strony internetowej projektu. Poniżej plik do pobrania:

     lista rankingowa kandydatów do projektu

Wyniki II tury rekrutacji do projektu (naprawiono problem z plikiem)
Skip to content