Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo poniżej Wyniki Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status zakwalifikowano do dofinansowania mogą już zakładać działalność oraz konto bankowe. Gdy założą już Państwo działalność  oraz konto można przyjść na podpisanie umowy o dofinansowanie. Szczegóły odnośnie podpisywania umowy oraz wypełniania i składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostaną Państwu, wkrótce przesłane  mailem.

 

Lista rankingowa: Wyniki KOW – II tura

Wyniki Komisji Oceny Wniosków
Skip to content