Month: maj 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2-02-0207/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2-02-0207/18 Zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „IC3 Spark” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Praca Satysfakcja Sukces”, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00 dla

Zapytanie ofertowe nr 1/158/18

Zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „ECDL-B1 Podstawy pracy z komputerem” dla 10 uczestników projektu oraz „ECDL-B3 Przetwarzanie tekstów” dla 5 uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 „Inicjatywy na

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu

Serdecznie gratulujemy Państwu zakwalifikowania się do projektu! Na początku czerwca skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić chęć udziału w projekcie oraz ustalić dalsze kroki. Szacowany termin rozpoczęcia etapu szkoleniowo-doradczego to druga połowa czerwca. Termin ten może się jednak wydłużyć, ze

Wyniki rekrutacji do projektu

Informujemy, że komisja rekrutacyjna do projektu zakończyła obrady. Poniżej znajduje się lista rankingowa kandydatów do projektu: Lista rankingowa w ramach projektu Twoja firma- Twój sukces W wypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych,  do udziału w projekcie zostanie zaproszona kolejna osoba z listy

termin podania wyników – opóźnienie

Informujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń oraz przeciągającymi się rozmowami rekrutacyjnymi informujemy, że planowany termin ogłoszenia wyników ulega opóźnieniu. Przed ogłoszeniem wyników musimy przygotować bardzo dużą dokumentację projektową oraz korespondencję do tych z Państwa, którzy się nie

Skip to content