Zapytanie ofertowe nr 1/158/18

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „ECDL-B1 Podstawy pracy z komputerem” dla 10 uczestników projektu oraz „ECDL-B3 Przetwarzanie tekstów” dla 5 uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-158-18

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-158-18

Zapytanie ofertowe nr 1/158/18
Skip to content