Aktualizacja listy rankingowej

Poniżej znajduje się zaktualizowana lista rankingowa, w związku z rezygnacją jednej z osób zakwalifikowanych, do projektu dostała się pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Wyniki rekrutacji -aktualizacja 06.06.2018

 

Aktualizacja listy rankingowej
Skip to content