Oceny formalne wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Conceptus informuje, iż wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – przedmiotowe wnioski spełniają wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Oceny formalne wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE
Skip to content