Młodzi zawodowi

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składanego do Fundacji istnieje możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – MŁODZI ZAWODOWI

Informujemy, iż wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie! GRATULUJEMY!!! L.P. Numer Wniosku Oceniający 1 Oceniający 2 SUMA/ŚREDNIA WYNIK 1 1/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 94 82 88 uzyskanie dofinansowania 2 2/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 92 94 93 uzyskanie dofinansowania 3 3/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 72 81 76,5 uzyskanie dofinansowania 4 4/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 77 78

Skip to content