Projekty zrealizowane

Twoja firma - Twój sukces (woj. dolnośląskie)
Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności oraz comiesięczne wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy! (Zobacz szczegóły projektu…)
Pracuję u siebie (woj. opolskie)
Projekt pn. „Pracuję u siebie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 7 - Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 - Zakładanie działalności gospodarczej (Zobacz szczegóły projektu…)
Własny biznes – praca i satysfakcja (woj. dolnośląskie)
W ramach projektu przyznawane będą bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. (Zobacz szczegóły projektu…)
Aktywizacja dla młodych
Projekt pt. „Aktywizacja dla młodych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (Zobacz szczegóły projektu…)
Młodzi Zawodowi
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 os. biernych zawodowo (80K i 52M) w wieku 15-24, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET z obszaru województwa podkarpackiego poprzez realizację zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej (Zobacz szczegóły projektu…)
Skip to content