Aktualności

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
lipiec 2018
Wydłużenie okresu realizacji projektu

Informujemy, że  okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2018.

W zakładce do pobrania zamieszczono zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. Zmianie uległ jedynie zapis dotyczący okresu realizacji, tj. par. 2 ust. 5.

maj 2018
Zapytanie ofertowe nr 1/158/18

Zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „ECDL-B1 Podstawy pracy z komputerem” dla 10 uczestników projektu oraz „ECDL-B3 Przetwarzanie tekstów” dla 5 uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-158-18

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-158-18

kwiecień 2018
Biuro fundacji nieczynne na majówkę.

Informujemy, że  w dniach 30.04 – 06.05.2018 fundacja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

październik 2017
godziny pracy biura

W dniach 30- 31.10.2017 fundacja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

wrzesień 2017
Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że w dniu 31.08.2017 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Do dofinansowania rekomendowano 17 wniosków. Poniżej znajduje się lista z wynikami. Wszyscy, którym przyznano dofinansowanie mogą już zakładać działalność gospodarczą. Gratulujemy!

Wyniki KOW

sierpień 2017
godziny pracy biura

W związku trwającą kontrolą czwartek (17.08.2017) biuro we Wrocławiu przy ul.Bujwida34a będzie nieczynne. Natomiast w piątek biuro będzie czynne do 15.00.  Za utrudnienia przepraszamy.

godziny pracy biura przy ul.Bujwida 34a/4

Uwaga! W dniu 10 i 11.08.2017  biuro Fundacji we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34a/4 czynne będzie od godziny 12.00., natomiast w dniu 14.08.2017 biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

lipiec 2017
UWAGA! rekrutacja II tura – dotacje na rozpoczęcie działalności

Informujemy, że rusza II tura naboru dla osób, chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby te wypełniają Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1, dostępny w zakładce do pobrania) i składają go w biurze projektu lub w biurze fundacji we Wrocławiu. Formularz można składać  osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera,  ale o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza. Formularze można składać od 22.07.2017 – 31.07.2017

Uczestnik, który zakwalifikuje się wstępnie do wsparcia zobowiązany będzie złożyć dodatkowy Formularz Zgłoszeniowy DG, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (dostępny w zakładce do pobrania).Formularz zgłoszeniowy będzie zawierał opis planowanej działalności. Termin przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych: 01.-07.08.2017. Szczegóły w działach Rekrutacja oraz wsparcie udzialene w ramach projektu, a także w regulaminach zamieszczonych na stronie.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny.

Zmiany w projekcie – rozszerzenie grupy docelowej

Od lipca 2017 w projekcie będą mogli wziąć  udział osby z następujących powiatów:  wałbrzyskiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego i lwóweckiego.

W związku z powyższym stworzono możliwość składania wszelkich dokumentów (w tym również formularzy rekrutacyjnych), również w biurze głównym fundacji.

Ponadto w związku z planowanym zwiększeniem wartości projektu okres realizacji projektu wydłuża się do 31.08.2018.

W zakładce do pobrania zamieszczono zaktualizowane regulaminy.

czerwiec 2016
Terminy składania wniosków dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Informujemy, że Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (biznesplan) można składać od dnia 16.06.2016 do dnia 22.06.2016.  wnioski proszę składać w dwóch wersjach. W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty polskiej lub dostarczonych kurierem o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Informujemy również, że w dniach 23.06 oraz 26.06. odbędą się posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. O wynikach oceny Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz listownie.

Planowany termin podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27-28.06 . Szczegóły zostaną ustalone indywidualnie.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy wypełnić niezwłocznie po założeniu działalności gospodarczej i złożyć w momencie podpisywania umowy.

 

Lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego w ramach wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej.

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego w ramach wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej. Zgodnie z harmonogramem pierwsze szkolenie dla osób zakwalifikowanych rozpocznie się 07.06.2016 o godzinie 9.00.,Mieroszów ul. Tkacka 3b.

Lp.nr.ew.suma punktów
1AdM/2016/JP-1336
2AdM/2016/KK-1834
3AdM/2016/DS-433
4AdM/2016/ŁL-732,5
5AdM/2016/KH-1631,5
6AdM/2016/MSz-1 30,5
7AdM/2016/JP-1430
8AdM/2016/EU-1028
9AdM/2016/EL-2 27,5
10AdM/2016/PP-927,5

Harmonogram Wsparcia

Do pobrania zaktualizowany harmonogram wsparcia: Harmonogram wsparcia w projekcie. Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany. Ponadto informujemy, że w dniach 04.-05. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z doradcą biznesowym. Godziny spotkań zostały ustalone indywidualnie z uczestnikami projektu.

Wyniki procedury wyboru uczestników projektu do wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej zostaną opublikowane w poniedziałek 06.06.2016.

maj 2016
Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

W zakładce  do pobrania znajdują się zaktualizowane wersję dokumentów rekrutacyjnych (w tym Formularza rekrutacyjnego oraz Formularza zgłoszeniowego DG).

Harmonogram wsparcia 

Informujemy, że w piątek (27.05.2016)w godzinach 9.00-18.00 oraz w sobotę (27.05.2016) w godzinach 10.00-15.00 będzie realizowane indywidualne doradztwo zawodowe (w tym IPD) dla Uczestników Projektu. Godziny poszczególnych spotkań zostały ustalone indywidualnie z Uczestnikami Projektu. Adres udzielania wsparcia: Mieroszów, ul.Wolności 37/8.W wypadku braku możliwości stawienia się na umówione spotkanie prosimy Uczestników Projektu o kontakt  telefoniczny.

Harmonogram dotyczący pozostałego wsparcia jest obecnie w trakcie aktualizacji i wkrótce pojawi się na stronie.

 

Harmonogram wsparcia

Informujemy, że w poniedziałek 23.05 w godzinach 8.00-19.00 będzie realizowane indywidualne doradztwo zawodowe (w tym IPD) dla uczestników projektu. Kadra projektu skontaktuje się z uczestnikami projektu w celu ustalenia szczegółów dotyczących godzin poszczególnych spotkań.

Jednocześnie informujemy, że w aktualnościach dotyczących projektu „Aktywizacja dla młodych” będzie dostępny do pobrania harmonogram wsparcia, który będzie na bieżąco aktualizowany.

Harmonogram do pobrania: Harmonogram-udzielania-wsparcia-w-projekcie.xlsx

Godziny otwarcia biura projektu

W środę 18.05.2016r. biuro projektu otwarte będzie w godzinach 16-19.

Nowy adres Biura projektu 

Uwaga! Przenieśliśmy Biuro Projektu „Aktywizacja dla młodych”. Nowy adres:

ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów

 

Godziny otwarcia biura proejktu

Informujemy, że w dniach 02-03.05.2016r.  biuro projektu „Aktywizacja dla młodych”będzie nieczynne.

Rekrutacja do projektu „Aktywizacja dla młodych”.

Uwaga! Rusza rekrutacja do projektu „Aktywizacja dla młodych”. (więcej…)

Skip to content