Aktualności

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
grudzień 2016
Termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – w projekcie ,,Młodzi Zawodowi”.

Fundacja Conceptus informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rozpoczyna się 19 grudnia 2016 i trwa on do 23 grudnia 2016. Wnioski przyjmujemy w biurze projektu ,,Młodzi Zawodowi” w godzinach pracy biura (od 08:00 – 16:00).

listopad 2016
PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo

W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składanego do Fundacji istnieje możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu), składanego do Fundacji.

Fundacja wydaje opinię co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku pospisuje się Umowę o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Terminy składania wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego zostaną podane w połowie grudnia 2016r.

październik 2016
INFORMACJA ODNOŚNIE EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ POWER

W związku z zapytaniami dotyczącymi efektywności zatrudnieniowej poniżej podstawowe informacje dla uczestników oraz pracodawców:

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli biernymi zawodowo, zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione pod warunkiem, że uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w umowie o pracę, nie zaś data zawarcia umowy. W liczbie osób pracujących na podstawie stosunku pracy należy uwzględniać wyłącznie uczestników zatrudnionych, co najmniej na okres trzech pełnych miesięcy. Tym samym, powinna to być jedna umowa, zawarta z jednym pracodawcą na minimum trzy pełne miesiące. Niemniej, mając na uwadze częste praktyki zawierania przez pracodawców pierwszej umowy o pracę na okres próbny (np. na jeden miesiąc), a następnie na dłuższy okres, dopuszcza się możliwość uwzględnienia drugiej umowy o pracę przedłożonej przez uczestnika projektu. W takiej sytuacji muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • uczestnik został zatrudniony łącznie na okres co najmniej trzech miesięcy oraz
  • zachowano ciągłość zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

W przypadku, gdy uczestnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i
  • wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku umowy o dzieło, w których nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

wrzesień 2016
SPOTKANIE ROBOCZE 2

Szanowni Państwo przypominamy o spotkaniu roboczym dotyczącym rozliczania środków na rozwój przedsiębiorczości. Data, godzina oraz miejsce przesłaliśmy na adresy mailowe.

Do zobaczenia

sierpień 2016
SPOTKANIE ROBOCZE

Szanowni Państwo przypominamy o spotkaniu roboczym dotyczącym rozliczania środków na rozwój przedsiębiorczości. Data, godzina oraz miejsce przesłaliśmy na adresy mailowe.

Do zobaczenia

lipiec 2016
UMOWY DOTACYJNE

INFORMUJEMY, iż z wszystkimi osobami rekomendowanymi do dofinansowania zawarto umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy o wsparcie pomostowe podstawowe

czerwiec 2016
Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – MŁODZI ZAWODOWI

Informujemy, iż wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie! GRATULUJEMY!!!

L.P. Numer Wniosku Oceniający 1 Oceniający 2 SUMA/ŚREDNIA WYNIK
1 1/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 94 82 88 uzyskanie dofinansowania
2 2/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 92 94 93 uzyskanie dofinansowania
3 3/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 72 81 76,5 uzyskanie dofinansowania
4 4/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 77 78 77,5 uzyskanie dofinansowania
5 5/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 81 80 80,5 uzyskanie dofinansowania
6 6/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 78 77 77,5 uzyskanie dofinansowania
7 7/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 97 94 95,5 uzyskanie dofinansowania
8 8/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 84 81 82,5 uzyskanie dofinansowania
9 9/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 86 80 83 uzyskanie dofinansowania
10 10/1.2.2-Młodzi-Zawodowi/16/DG/DOTACJA 77 74 75,5 uzyskanie dofinansowania
Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków – MŁODZI ZAWODOWI

Informujemy, że wyniki obrad zostaną opublikowane ok. godziny 20:00 26 czerwca 2016r. (niedziela).

 

Termin składania wniosków dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Fundacja Conceptus ogłasza, iż od dnia 16 czerwca do 22 czerwca będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Młodzi Zawodowi” w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 11.

Ostateczna Lista Rankingowa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Ostateczna Lista Rankingowa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Ostateczna Lista Rankingowa zawiera łączną ilość punktów uzyskanych z pierwszego etapu rekrutacji i spotkania z doradcą biznesowym. Osoby te zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu projektu (dofinansowanie działalności gospodarczej uzyskane po pozytywnej weryfikacji przez Komisje Oceny Wniosków).
L.P.Nr ewidencyjnyŁączna ilość punktówStatus
15/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG31
Zakwalifikowany
27/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG
30,5
Zakwalifikowany
32/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG
30
Zakwalifikowany
41/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG
30
Zakwalifikowany
54/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rz/16/DG
29
Zakwalifikowany
63/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG
26,5
Zakwalifikowany
71/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG
26
Zakwalifikowany
84/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG
25,5
Zakwalifikowany
96/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG
25,5
Zakwalifikowany
103/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG
24
Zakwalifikowany
Lista Rezerwowa---
15/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG
20
Lista rezerwowa
22/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG
19
Lista rezerwowa
36/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG
18,5
Lista rezerwowa
Terminarz spotkań z trenerami dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Terminarz spotkań

Terminarz spotkań z doradcami w ramach szkoleń i indywidualnych doradztw dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, które przeszły kolejną rekrutację po spotkaniu z doradcą biznesowym. Indywidualne godziny będą konsultowane telefonicznie, zajęcia grupowe są dla wszystkich.

Miejsce szkolenia:
Mielec ul. Wojska Polskiego 3, budynek INTECH II, Piętro II sala 219
__________________________________________________________________________________________________________________
Wtorek (07.06.2016)Środa (08.06.2016)Czwartek (09.06.2016)Piątek (10.06.2016)Sobota (11.06.2016)Niedziela (12.06.2016)Poniedziałek (13.06.2016)
08:00 - 16:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
8:00 - 16:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
08:00 - 16:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
08:00 - 16:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
08:00 - 10:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
08:00 - 16:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
8:00 - 16:00
Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (grupowe)
16:00 - 21:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
16:00 - 21:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
16:00 - 21:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
16:00 - 21:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
10:00 - 20:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
16:00 - 21:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
16:00 - 21:00
Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Lista rankingowa pierwszego etapu rekrutacji dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Lista Rankingowa

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą !!!

Przypominamy, że w momencie składania przez Państwa formularzy rekrutacyjnych nadawaliśmy niepowtarzalny numer ewidencyjny w związku z dbałością o Państwa prywatność i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Z osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu - skontaktujemy się w celu ustalenia daty spotkania z doradcą biznesowym, który przeprowadzi analizę oraz oceni predyspozycje kandydatów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas rozmów z doradcą biznesowym !

__________________________________________________________________________________________________________
L.PNr ewidencyjnyOceniający nr 1 Oceniający nr 2 ŚredniaStatus
11/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG19
1919Zakwalifikowany
24/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG171918Zakwalifikowany
37/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG161917,5Zakwalifikowany
42/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG161817Zakwalifikowany
55/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG141816Zakwalifikowany
66/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG151615,5Zakwalifikowany
73/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG131715Zakwalifikowany
84/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/16/DG151414,5Zakwalifikowany
93/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG141514,5Zakwalifikowany
101/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG141414Zakwalifikowany
112/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG131313Zakwalifikowany
125/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG141213Zakwalifikowany
136/1.2.2-Mlodzi-Zawodowi/Rze/16/DG1099,5Zakwalifikowany
kwiecień 2016
Terminy otwarcia biura projektu

Biuro projektu mieszczące się przy ul. 11 Listopada 11 w Kolbuszowej, będzie otwarte w godzinach od 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Dokumentacja rekrutacyjna i dotycząca wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

29.04.2016r. Informujemy że w zakładce Do pobrania oraz w biurze projektu upubliczniliśmy dokumentację rekrutacyjną oraz dokumentację dot. przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

W dniu 29.04.2016r. Fundacja Conceptus ogłasza, iż od dnia 16 maja 2016 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.

Przypominamy, iż osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej zobowiązane są podobnie jak osoby zainteresowane szkoleniami/stażami wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny. Formularz zgłoszeniowy do działalności gospodarczej, będzie wypełniany w kolejnych etapach rekrutacji zgodnie z założeniami Indywidualnego Planu Działania. Pełny opis informacji i terminy w zakładce rekrutacja.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania


Projekt MŁODZI ZAWODOWI rozpoczął się!

Projekt MŁODZI ZAWODOWI rozpoczął się! Niebawem na stronie pojawią się informacje dotyczące okresów (więcej…)

Skip to content