Aktualności

lipiec 2018
Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

30.07.2018

W związku z zaakceptowaniem list Wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone przez WUP w Opolu poniżej publikujemy Listę Wniosków, które zostały ocenione pozytywnie oraz Listę wniosków ocenionych negatywnie:

Protokół z KOW POMP – lista wniosków ocenionych pozytywnie

Protokół z KOW POMP – lista wniosków ocenionych negatywnie

 

Jednocześnie informujemy, że w dniach 13-14 sierpnia w Biurze projektu będziemy zapraszać Państwa na podpisywanie Aneksów do Umów na wsparcie pomostowe.

Prosimy o przygotowanie załącznika 17.2 Oświadczenie o braku długów. Ponadto przypominamy o obowiązku wniesienia zabezpieczenia Umowy, które jest niezbędne w dniu podpisania Aneksu:
1. Weksel z deklaracją (przygotowywany przez Fundację) oraz Oświadczenie Małżonka o zgodzie na wystawienie weksla (zał. 19a) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (zał. 25)
2. Dokumenty od dwóch Poręczycieli:
– zaświadczenie o zatrudnieniu lub decyzja z ZUS + trzy ostatnie potwierdzenia wpływu emerytury lub CEIDG + PIT za rok 2017 (ostatni zamknięty);
– wypełniony zał. 26;
– wypełniony zał. 24;
-wypełniony zał. 25 lub 27a

O kolejności podpisywania Umów zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

czerwiec 2018
Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

04.06.2018

Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Pracuję u siebie” należy składać od dnia 11.06.2018 do dnia 12.06.2018 w godzinach 8.00-15.00 w Biurze Projektu w Namysłowie przy ul. Partyzantów 1, pokój 103.

Wnioski należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera. O terminie decyduje data wpływu do Biura, a nie data nadania. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę.

maj 2018
Spotkania w zakresie wypełniania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

24.05.2018

W dniach 6-7.06.2018 będą odbywały się spotkania w zakresie wypełniania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. W celu umówienia się prosimy o kontakt telefoniczny.

kwiecień 2018
Zatwierdzenie wniosków o wsparcie pomostowe

06.04.2018

W związku z zaakceptowaniem Wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe przez WUP w Opolu informujemy, że w dniach 12-16 kwietnia w Biurze projektu będziemy zapraszać Państwa na podpisywanie Umów na wsparcie pomostowe.

Prosimy o przygotowanie załącznika 16.3 Oświadczenie o braku długów. Ponadto przypominamy o obowiązku zabezpieczenia Umowy:
1. Weksel z deklaracją (przygotowywany przez Fundację) oraz Oświadczenie Małżonka o zgodzie na wystawienie weksla (zał. 19a) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (zał. 25)
2. Dokumenty od dwóch Poręczycieli:
zaświadczenie o zatrudnieniu lub decyzja z ZUS + trzy ostatnie potwierdzenia wpływu emerytury lub CEIDG + PIT za rok 2016/2017 (ostatni zamknięty);
– wypełniony zał. 26;
– wypełniony zał. 24;
-wypełniony zał. 25 lub 27a

O kolejności podpisywania Umów zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

marzec 2018
Biuro projektu

30.03.2018

Informuję, że w dniach 3-4.04.2018 Biuro projektu będzie zamknięte.

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zatwierdzenie listy wsparcia pomostowego.

29.03.2018

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zatwierdzenie listy. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

UWAGA!! Zmiana Regulaminu przyznawania środków

01.03.2018

UWAGA!! Nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na  rozwój przedsiębiorczości. Najnowsza wersja regulaminu dostępna jest w zakładce Do pobrania. Zmiana polega na dodaniu dodatkowej kategorii poręczyciela: Rolnika (posiadającego min. 15 ha ziemi).

luty 2018
Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe

19.02.2017

Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach projektu „Pracuję u siebie” należy składać od dnia 26.02.2018 do dnia 27.02.2018 w godzinach 8.00-15.00

Lista rankingowa KOW po odwołaniach

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji po odwołaniach w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen.

Do pobrania: Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach

styczeń 2018
Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen.

Do pobrania: Podstawowa lista rankingowa

Prosimy o cierpliwość!!! W dalszym ciągu brak zatwierdzenia przez WUP.

10.01.2018

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź o zatwierdzeniu lity rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

grudzień 2017
UWAGA! Przedłużenie ogłoszenia wyników oceny wniosków

15.12.2017

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dalszym ciągu weryfikuje listę rankingową i oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, gdy tylko Fundacja otrzyma odpowiedź o zatwierdzeniu lity rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

UWAGA! Przedłużenie ogłoszenia wyników oceny wniosków

06.12.2017

UWAGA!

Fundacja Conceptus informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przedłużył weryfikację listy rankingowej i ocen Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji do dnia 13 grudnia 2017.

W związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

listopad 2017
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla UP

12.11.2017

Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie dotacji dla UP można składać od dnia 13.11.2017 do dnia 14.11.2017 do godz. 15.00

październik 2017
Ostateczna lista rankingowa II tury naboru

21.10.2017

Szanowni Państwo,

ostateczna lista rankingowa Uczestników Projektu „Pracuję u siebie” z dnia 21 października 2017 znajduje się TUTAJ.

Wstępna lista rankingowa II tury naboru

20.10.2017

Szanowni Państwo,

wstępna lista rankingowa Uczestników Projektu „Pracuję u siebie” z dnia 20 października 2017 znajduje się TUTAJ.

Zamknięcie II tury naboru

11.10.2017

W dniu 11.10.2017 o godz. 15.00 nastąpiło zamknięcie II tury naboru kandydatów do uczestnictwa w projekcie.

Zmiana regulaminu rekrutacji i regulaminu przyznawania środków

10.10.2017

Uwaga!!

Dnia 10.10.2017 zatwierdzone zostały przez WUP w Opolu zmienione regulaminy (rekrutacji i przyznawania środków).

Zmianie uległ proces naboru i przyznawania środków, który teraz jest podzielony na dwie tury. Zmianie uległ również zasięg geograficzny realizacji projektu, który obejmuje dodatkowo gminy: Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce i Kamiennik.

Zmienione dokumenty dostępne są w zakładce Do pobrania.

wrzesień 2017
Przedłużenie II tury naboru (ostatnie)

30.09.2017

UWAGA!!

W związku z wpłynięciem niewystarczającej ilości zgłoszeń II tura naboru zostaje przedłużona do 11 października 2017.
Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu do 11.10.2017 do godz. 15.00.

Przedłużenie II tury naboru (5)

15.09.2017

UWAGA!!

W związku z wpłynięciem niewystarczającej ilości zgłoszeń II tura naboru zostaje przedłużona do 29 września 2017.
Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu do 29.09.2017 do godz. 15.00.

Przedłużenie II tury naboru (4)

01.09.2017

UWAGA!!

W związku z wpłynięciem niewystarczającej ilości zgłoszeń II tura naboru zostaje przedłużona do 15 września 2017.
Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu do 15.09.2017 do godz. 15.00.

sierpień 2017
Przedłużenie II tury naboru (3)

01.08.2017

UWAGA!!

W związku z wpłynięciem niewystarczającej ilości zgłoszeń II tura naboru zostaje przedłużona do 1 września 2017.
Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu do 01.09.2017 do godz. 15.00.

lipiec 2017
Przedłużenie II tury naboru (2)

14.06.2017

UWAGA!!

W związku z wpłynięciem niewystarczającej ilości zgłoszeń II tura naboru zostaje przedłużona do 31 lipca 2017.
Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu do 31.07.2017 do godz. 15.00.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla I naboru

05.07.2017

Fundacja Conceptus informuje, że wnioski o przyznanie dotacji dla UP z I tury naboru można składać od dnia 06.07.2017 do dnia 14.07.2017 do godz. 15.00

czerwiec 2017
Przedłużenie II tury naboru

16.06.2017

UWAGA!!

II tura naboru zostaje przedłużona do 14 lipca 2017.
Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu do 14.07.2017 do godz. 15.00.

maj 2017
Ostateczna lista rankingowa I tury naboru

31.05.2017

 

Szanowni Państwo,

ostateczna lista rankingowa I tury naboru Uczestników Projektu „Pracuję u siebie” z dnia 31 maja 2017 znajduje się TUTAJ.

Wstępna lista rankingowa I tury naboru

30.05.2017

 

Szanowni Państwo,

wstępna lista rankingowa Uczestników Projektu „Pracuję u siebie” z dnia 30 maja 2017 znajduje się TUTAJ.

Uwaga!! Rusza druga tura naboru

22.05.2017

UWAGA!! Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu od 22.05.2017 do 14.06.2017 do godz. 15.00.

Zamknięcie I tury naboru

17.05.2017

W dniu 19.05.2017 o godz. 12.00 nastąpi zamknięcie I tury naboru kandydatów do uczestnictwa w projekcie.

O terminach II tury naboru Beneficjent poinformuje w najbliższym czasie.

Zmiana regulaminu rekrutacji i regulaminu przyznawania środków

17.05.2017

Uwaga!!

Dnia 17.05.2017 zatwierdzone zostały przez WUP w Opolu zmienione regulaminy (rekrutacji i przyznawania środków).

Zmianie uległ proces naboru i przyznawania środków, który teraz jest podzielony na trzy tury.

Zmienione dokumenty dostępne są w zakładce Do pobrania.

kwiecień 2017
UWAGA!!! Przedłużenie rekrutacji do projektu „Pracuję u siebie”

07.04.2017

Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużona.

O terminie składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami Beneficjent poinformuje w najbliższym czasie.

marzec 2017
UWAGA!! Przedłużenie rekrutacji do projektu

17.03.2017

Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużona.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać do dnia 07.04.2017 w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data ich wpłynięcia do biura projektu.

Zgodnie z założeniami Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 29 roku życia, w tym min. 31 kobiet.

luty 2017
Zmiany formularzy rekrutacyjnych

27.02.2017

Uwaga!

Nastąpiły zmiany następujących formularzy do projektu „Pracuję u siebie”:
1. Oświadczenie kwalifikowalności kandydata,
2. Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika projektu,
3. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego,
4. Umowa na otrzymanie dotacji,
5. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego,
6. Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Zmiany polegają na dodaniu oświadczenia, że kandydat/uczestnik „nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej„.

 

W zakładce Do pobrania dostępne są aktualne dokumenty, w tym dokumenty rekrutacyjnektóre muszą wypełnić wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu w terminie 03.03.2017 – 17.03.2017 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu Formularza). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. Więcej informacji na podstronie projektu.

Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie”

15.02.2017

Uwaga! Wkrótce rusza rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie”.  W zakładce Do pobrania dostępny jest Formularz rekrutacyjny, który muszą wypełnić wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu w terminie 03.03.2017 – 17.03.2017 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu Formularza). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. Więcej informacji na podstronie projektu.

Skip to content